O nás

Advokátska kancelária LAW FIRM s.r.o. je mladá a dynamicky rozvíjajúca sa slovenská advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá v sebe úspešne spája klasické hodnoty práva s transformáciou Slovenskej republiky, resp. jej právneho systému na európsky typ právnej kultúry, ktorého základy môžeme datovať od prijatia Listiny základných práv a slobôd v roku 1991.      

Leitmotívom advokátskej kancelárie LAW FIRM s.r.o. je efektívne, rýchlo a spoľahlivo riešiť problémy našich klientov a plnohodnotne im asistovať pri presadzovaní ich nárokov pričom platí, že problém nášho klienta je najmä našim problémom – sme na Vašej strane !

V súlade so zákonom o advokácii tak advokátska kancelária LAW FIRM s.r.o. pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých odvetviach práva, pričom pri poskytovaní právnych služieb využívame najmodernejšie postupy (napr. zaručený elektronický podpis, elektronická podateľňa a pod.) a najaktuálnejšie právne poznatky vyplývajúce zo sledovania zmien právnych predpisov, z judikatúry súdov, zo záverov právnej praxe a z modernej odbornej právnickej literatúry.